خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

درگذشت امیر کویت تکذیب شد.

 اعتمادآنلاین| شیخ علی جراح الصباح، وزیر دیوان پادشاهی گفته است امیر کویت در شرایط باثبات و در حال طی دوره درمان براساس نظر پزشکان است.
دفتر امیر کویت در ماه ژوییه اعلام کرد که حاکم این کشور عمل جراحی موفقی داشته است


0 نظرات: