خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: سایت‌های هسته‌ای جدید ایران را بازرسی می‌کنیم

 


آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنج‌شنبه 17 سپتامبر 2020 ضمن اعلام این که همچنان درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران تحقیق می‌کند از تصمیم خود برای بازرسی از تاسیسات جدید هسته‌ای ایران طی روزهای آینده خبر داد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توضیح داد که برای تضمین عدم دست‌یابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای به حضور در این کشور ادامه خواهد داد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه نیز تاکید کرده بود که همچنان به روند تحقیق درباره مواد و فعالیت‌های اعلام نشده ایران ادامه می‌‌دهد.

رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام آژانس در وین گفت:« آژانس همچنان به روند تحقیق درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران ادامه می‌‌دهد».

گروسی نیز تاکید کرد که اقدام آژانس برای تحقیق درباره عدم تبدیل مواد هسته‌ای اعلام شده ایران به موجب توافق تضمین‌های ویژه آن، ادامه دارد.

افزون بر آن مدیرکل آژانس گفت:« همچنان به تجزیه و تحلیل نمونه‌های اخذ شده توسط بازرسان آژانس از دو سایت هسته‌ای که هفته‌ها پیش در مورد بازدید از آنها با ایران به توافق رسیده‌ایم، ادامه می‌دهیم».

مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که دسترسی بازرسان به دومین سایت هسته‌ای مشخص شده ایرا


ن، متعاقبا طی ماه جاری انجام خواهد شد.

شایان ذکر است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه تاکید کرد که ایران از سطح غنی‌سازی اورانیوم تعیین شده در توافق هسته‌ای2015 فراتر رفته و میزان ذخیره اورانیوم غنی‌ شده آن به 10 برابر حد مجاز افزایش یافته است

0 نظرات: