خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

بانک مرکزی: کرونا رشد اقتصادی را منفی کرد.

 

بانک مرکزی اعلام کرد: آخ

رین گزارش از تحولات حساب های ملی حاکی از آن است که رشد اقتصادی غیرنفتی در فصل اول سال جاری به 0.6- درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی اعلام کرد: آخرین گزارش از تحولات حساب های ملی حاکی از آن است که رشد اقتصادی غیرنفتی در فصل اول سال جاری به 0.6- درصد رسیده است.
در این میان گروه های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشد 3.7، 2.5 و 1.6- درصدی را تجربه کردند. رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شده است تا علیرغم پیش بینی ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی کمتر متاثر شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس اطلاعات گزارش شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور، شاخص تولید 13 گروه از 24 گروه اصلی در فصل اول سال جاری نسبت به فصل اول سال گذشته، رشد مثبت داشته و سهم این ۱۳ گروه از شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی معادل 83.8 درصد از کل شاخص یاد شده است. بر این اساس، صنایعی نظیر «تولید انواع آشامیدنی ها»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «انتشار و چاپ» و «تولید داروها و فرآورده های دارویی» و نظایر آن رشد مثبتی تجربه کردند. 
همچنین گروه هایی که در این دوره بیشترین رشد منفی را داشته اند شامل «تولید پوشاک»، «تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات»، «تولید منسوجات» و «تولید محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» است که عموماً با توجه به ماهیت کالاهای تولیدی صنایع یاد شده، افت تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا از علل اصلی رشد منفی آن ها بوده است. با این وجود انتظار بر این است که این صنایع با کاهش محدودیت های مرتبط با شیوع ویروس کرونا ، در فصول آتی رشد مناسبی را تجربه کنند.

0 نظرات: