خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

گرانترين فلفل جهان!..کیلویی 90 میلیون تومان

 آجی کاراپیتا نام فلفلى است كه در جنگل هاى پرو كشت ميشود و قیمت آن تا کیلویی 90 میلیون تومان هم ميرسد، اين فلف


ل بیشتر در رستوران های 5 ستاره سرو ميشود!

0 نظرات: