خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

بازداشت سه نفر در اصفهان به اتهام فیلم‌برداری از مساجد و اماکن مذهبی

  فرمانده پلیس استان اصفهان گفته است سه نفر که از مساجد و اماکن مذهبی فیلم تهیه می‌کردند تا «نشان دهند این محل‌ها، مراکز ش

یوع ویروس کرونا است»، بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا حیدری گفته است این افراد در طول ده روز اخیر بازداشت شده‌اند.

او گفته یکی از این سه نفر، زنی ساکن شهرستان لنجان اصفهان است که «مستنداتی» را به «بعضا به شبکه بی‌بی‌سی و پایگاهی در کشور گرجستان فرستاده بود».

فرمانده پلیس اصفهان درباره «پایگاه» واقع در گرجستان توضیح بیشتری نداده و گفته است یک نفر دیگر از سه نفر هم در شهرستان تیران بازداشت شده است.

0 نظرات: