خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

اعتراض گوسفندان علیه شترمرغ ها

فلاح نژاد رئیس جهاد کشاورزی تفت این اقدام به نشانه اعتراض جمعی از دامداران کهدوئیه به اختصاص پهنه دام سبک به واحد تولید پرورش شترمرغ انجام شده است.
رییس جهادکشاورزی استان گفت: تداخلی در واگذاری زمین وجود ندارد و با ترسیم کروکی دامداری و جابه جایی حدود صدمتر حریم مشکل قابل حل است.
سجادی پور افزود: واگذاری زمین برای احد
اث واحد پرورش شترمرغ حدود یکسال طول کشیده و تمامی استعلامات لازم از دستگاه های مرتبط گرفته شده است.
وی اضافه کرد: حتی واگذاری زمین واحد پرورش شتر مرغ از مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد بوده است و تقدم با پرورش شتر مرغ بوده است.

0 نظرات: