خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

۷ میلیون نفر؛ رکورد تازه مبتلایان به کرونا در جهان

شمار مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در ۲۱۳ کشور جهان امروز (دوشنبه) از مرز هفت میلیون نفر گذشت و روند صعودی شمار مبتلایان و جان‌باختگان ناشی از شیوع این بیماری مسری و مهلک که از ح
دود ۶ ماه پیش آغاز شده، همچنان ادامه دارد

0 نظرات: