خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

1400 قربانی کرونا در مکزیک ظرف یک روز

مکزیک روز دوشنبه 22 ژوئن با ثبت 1400 جان باخته، بیشترین شمار تلفات روزانه ناشی از ویروس کرونا را ثبت کرد.
با احتساب این شمار، مجموع قربانیان کووید 19 در مکزیک به بیش ار 21 هزار و 800 نفر رسیده است.
در برزیل که پس از آمریکا، بیشترین شمارجان باختگان را در جهان دارد، نزدیک به 750 نفر در روز دوشنبه 22 ژوئن جان باختند که مجموع قربانیان در برزیل را به بیش از 51 هزار و 400 نفر رساند.
بر أساس آخرین گزارش ها، آمریکا با 369 قربانی در رتبه سوم تلفات روزانه کرونا قرار گ
رفت. مجموع قربانیان کووید ۱۹ در این کشور از مرز 122 هزار نفر فراتر رفته است.
بر أساس آخرین سرشماری ها، هند، پرو و ایران به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا ششم قرار دارند.
این در حالی است که آلمان در روز گذشته 7 جان باخته ناشی از کووید 19 را ثبت کرد

0 نظرات: