خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

از سرگیری پروازهای باری اسرائیل به ترکیه+عکس

سفیر اسرائیل در ترکیه از نخستین پرواز باری اسرائیل به استانبول ترکیه پس از ۱۰ سال خبر داد. پیش تر برخی کاربران فضای مجازی در ترکیه به این خبر اشاره کرده بودند.

0 نظرات: