خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

بازداشت افراد «باند قاچاق دختران ایرانی»

بازداشت «سرکرده بزرگ‌ترین باند قاچاق دختران ایرانی در مالزی» با هماهنگی پلیس بین‌الملل، اینترپل، و انتقال او به ایران خبر داده است.
این فرد با نام مستعار «الکس» معرفی شده و به گزارش این خبرگزاری در طول سه سال گذشته «دختران ایرانی را به منظور بهره‌ک
شی جنسی از آنان به خارج از کشور قاچاق می‌کرد و به فروش می‌رساند».
در بخش دیگری از این گزارش آمده که «تمام افراد باند» فعال در این زمینه نیز بازداشت شده‌اند.
مشخص نیست این افراد چند نفر بوده‌اند ولی به توجه به اینکه گفته شده «توسط پلیس امنیت عمومی ناجا» بازداشت شده‌اند، به نظر می‌رسد این افراد در ایران بازداشت شده‌اند.
موضوع تجارت جنسی و قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی و اروپایی در طول ده سال اخیر بارها مطرح شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی در موارد معدودی پدیده قاچاق دختران را تایید کرده‌اند ولی تعداد آن را قابل توجه نمی‌دانند.
دولت آمریکا نیز در گزارش‌های سالانه‌اش پیرامون قاچاق انسان با اشاره به قاچاق دختران برای برده‌داری جنسی، از عملکرد حکومت ایران در این زمینه انتقاد کرده است.

0 نظرات: