خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

حمله شدید به روحانی در نخستین نطق پاسدار قالیباف

حمله شدید به روحانی در نخستین نطق پاسدار قالیباف

پاسدار قالیباف امروز در اولین اظهارات خود در مجلس ولایت ضمن اعتراف به‌ شرایط وخیم و حساس نظام دولت روحانی را هدف حملات شدید قرار داد.
قالیباف همچنین با تاکید بر آمریکاستیزی و مدیریت جهادی گفت: مجلس یازدهم مذاکره و سازش با آمریکا به عنوان محور استکبار جهانی را بی‌حاصل و پرضرر ارزیابی می‌کند.
وی گفت: گسترش نفوذ جریان غرب زده تهدید مهمی است که باید به‌طور جدی هشیار بود. آنچه شرایط را خطرناکتر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه اجرایی کشور است، که به بسیاری از اصول و مؤلفه‌های الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد.
قالیباف افزود: در چنین شرایطی مجلس یازدهم می‌تواند، با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به‌دولت، و با استفاده از ظرفیتهای تقنینی و به‌خصوص نظارتی خود، در چارچوب پیام رهبر انقلاب، دولت را به‌سمت مطلوب هدایت کند.
قالیباف همچنین با اشاره به تهدید‌هایی که این روز‌ها نظام اسلامی را هدف گرفته است، اظهار کرد: تهدید نخست کاهش سرمایه اجتماعی نظام است که در نتیجه ناکارآمدی اشباع شده مدیریتی کشور و فاصله گرفتن مسئولان از اصول انقلاب ایجاد شده است و متاسفانه چالش اقتصادی و معیشتی را به وجود آورده که زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی فراگیر شده است.
تهدید دیگر فساد نگران کننده‌ای است که در تار و پود ساختار‌های مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش تبعیض، نارضایتی و عدم تحقق عدالت شده است. همچنین نظام اداری - اجرایی متورم و بهم ریخته کشور تهدید دیگری است که امکان حکمرانی خوب را سلب کرده است. تضعیف نهاد مهم خانواده از طریق گسترش روزافزون سبک زندگی غربی تهدید نگران کننده‌ای تلقی می‌شود که نیازمند توجه ویژه و فوری است.

0 نظرات: