خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

ورود دادگاه عالی اروپا به پرونده نقض حقوق پناهجویان توسط مجارستان

اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه درباره احتمال نقض حقوق پناهجویانی که از صربستان وارد مجارستان شده بودند، تصمیم می‌گیرد.
مجارستان از طرف اتحادیه اروپا به خاطر بدرفتاری و رویکرد
سختگیرانه علیه پناهجویان، همچنین بازداشت آنها مورد انتقاد است.
چهار پناهجو از کشورهای افغانستان و ایران که با گذشتن از مرز صربستان وارد مجارستان شده و همانجا بازداشت شده بودند، علیه این کشور شکایت کرده‌اند.
مجارستان درخواست پناهندگی این افراد را رد کرده و گفته است صربستان کشوری امن است و آنها می‌توانستند درخواست پناهندگی خود را در همان کشور ارائه دهند.
صربستان که خود درخواست پناهندگی این افراد را رد کرده بود، می‌گوید آنها غیرقانونی وارد مجارستان نشده‌اند.
این افراد از منطقه مرزی روسکه وارد مجارستان شده بودند و اخیرا نیز مشاور ارشد دادگاهی در لوکزامبورگ گفته بود بازداشت پناهجویان در روسکه برخلاف قوانین اتحادیه اروپا است.
پریت پیکاما وکیل عمومی اتحادیه اروپا می‌گوید شواهدی یافته که پناهجویان بازداشت شده در انزوا از دنیای بیرون نگه‌داری شده بودند و مجارستان بایستی به درخواست پناهندگی این افراد رسیدگی می‌کرد

0 نظرات: