خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

تا ۱۸ سالگی بدون دین!

 تا ۱۸ سالگی بدون دین!


رئیس جمهور تاجیکستان در اقدامی تاریخی، لایحه ای را اجرا کرد که بر اساس آن، افراد تا سن ۱۸ سالگی نمی توانند دین و مذهب داشته باشند و حق ورود به اماکن مذهبی مثل کلیسا و مسجد را ندارند!

پس از ۱۸ سالگی که به سن تشخیص رسیدند، در صورت تمایل شخصی می توانند انتخاب کنند که دین داشته باشند یا نه!

0 نظرات: