خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

نگرانی از وضع روزنامه نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه

نگرانی از وضع روزنامه نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه

گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه ابراز نگرانی کرده است.
این سازمان با انتشار بیانیه‌ای از ترکیه و کمیساریای عالی س
ازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه خواسته تا امنیت این روزنامه‌نگاران را تضمین و به آنها برای تسهیل دریافت اقامت در کشوری امن کمک کنند.
به گفته این سازمان، روزنامه‌نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه با دیرکرد اداری بررسی پرونده‌هایشان از سوی ترکیه و کمیساریای پناهندگی و تهدیدهای جمهوری اسلامی روبرو هستند و همه‌گیری کرونا نیز موجب تشدید این نابسامانی‌ شده است.
آنها برای فرار از خشونت، بازداشت و محکوم شدن خودسرانه به زندان‌، ناگزیر به ترک ایران و به کشور همسایه ترکیه پناه آورده‌اند. این دوازده روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار هم‌اکنون در شرایطی بسیار دشواربه‌سر می‌برند. نزدیک به مرزهای ایران خود و خانواده‌هایشان قربانی آزارگری نهادهای امنیتی رژیم ایران هستند.

0 نظرات: