خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

پلیس استرالیا دو ایرانی رو به خاطر محموله ۸۰میلیون دلاری مت‌آمفتامین دستگیر کرد.

مت‌آمفتامین مایع در بین بط
ری‌های آب‌معدنی از مبدا ایران جاسازی شده بود.

0 نظرات: