خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

روز جهانی کارگر گرامی باد🌹

روز جهانی کارگر گرامی باد🌹

▫️امروز اول ماه مِی (۱۱ اردی

بهشت)  روز جهانی کارگر، روز طبقه‌ای است که بار تولید را بر دوش می‌کِشد اما خود از مواهب آن بی‌بهره‌ترین است.
تمام روزهای شکوفا از تلاش
روز تو باد...🌺

0 نظرات: