خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

هشدار ..سازمان بهداشت جهانى WHO به ادرارخواران شتر ..

سازمان بهداشت جهانى WHO به ادرارخواران شتر هشدار داد كه كرونا ويروس مديترانه‌ای MERS  از راه شاشخواری شتری انتقال می‌یابد...
 شت

ر ناقل اپیدمی قبلی کرونای مرس MERS

0 نظرات: