خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

سبقت ایران از چین در تعداد مبتلایان به ویروس کرونا

بر اساس آمارهای وزارت بهداشت در ایران، میزا
ن مبتلایان به کرونا در روز گذشته از چین به عنوان محل شیوع این بیماری گذر کرد. به گزارش اسپوتنیک، بر اساس آمارهای وزارت بهداشت در ایران، میزان کل مبتلایان این کشور به ۸۳ هزار و ۵۰۵ نفر رسیده است که این رقم در چین ۸۲ هزار و ۷۴۷ نفر گزارش شده است؛ با اکتساب این آمار، ایران مکان هشتم بیشترین مبتلایان را از چین گرفت.

وضعیت در رابطه با کروناویروس وخیم‌تر می شود

به گزارش «پولیتیکو»، سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی کرد که وضعیت جهانی در رابطه با کروناویروس وخیم‌تر خواهد شد. از اینرو نباید قرنطینه برداشته شود.
ریاست سازمان جهانی بهداشت در این خصوص گفت:«باور کنید که اوضاع بدتری در انتظار ماست. بیایید با کمک یکدیگر مانع از بروز این تراژدی بشویم».
ریاست سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان نمود که بشریت هنوز می تواند از بروز بحرانی جدی‌تر جلوگیری کند که این بیماری همه‌گیر ببار خواهد آورد. اما عدم اطلاعات کافی در باره این ویروس وضع را بدتر می‌کند

0 نظرات: