خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

رئیس‌جمهور ایتالیا :هزینه تمام مایحتاج ملت را تقبل میکند/

اگر تا روز چهارشنبه تعداد بیماران کم نشود تمام ارگان‌ها را تعطیل خواهیم کرد و دولت هزینه تمام مایحتاج ملت را تقبل میکند حتی اگر به قیمت فروپاشی اقتصاد ایتالیا
تمام شود در جنگها مردم جان خود را برای کشور از دست میدادند حالا وقت آن رسیده که کشور جان خود را برای مردمش از دست بدهد

0 نظرات: