خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

کشف نوع جدیدی از کروناویروس در چین....

محققان بیماری را پیدا کرده‌اند که به مدت 49 روز عفونت کرونایی را با خود حمل کرده است.

🔸 به گفته محققان چینی ممکن است

نوع جدیدی از کروناویروس جهش یافته را پیدا کرده باشند که توانسته در بدن بیمار به مدت 49 روز رشد بیابد.

🔸 بیمار چینی با علائم خفیف به مدت 49 روز با ویروس بوده و به گفته محققان توازن پویایی با ویروس ایجاد کرده است.

🔸 تحقیقات قبلی نشان می‌داد بعد از 20 روز تست بیمار منفی می‌شود.

🔸به همین دلیل آنها فکر می‌کنند یک نوع جدید و خفیف از کروناویروس را کشف کرده‌اند.

🔸 تا پیش از این 8 نوع کروناویروس در جهان شناسایی شده بود.

0 نظرات: