خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

وزیر دفاع ملی ‎کانادا تو صف خوار و بار فروشی .+عکس

‏اون آقای سیک، هارگیت ساجان، وزیر دفاع ملی ‎کانادا هستن که عین یه آدم معمولی، تو صف خوار و بار فروشی وایساده!

0 نظرات: