خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

فوت مدیرعامل بانک مسکن بر اثر کرونا.

ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیر عامل بانک مسکن که  بیماری زمینه‌ای داشت بر اثر ابتلا به ک
رونا صبح امروز درگذشت.

0 نظرات: