خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

پلمب آرایشگاه مردانه به دلیل اصلاح موی سر زنان

رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند از پلمب یک واحد صنفی آرایشگاه مردانه به دلیل آنچه “فعالیت خارج از شرع و عرف” خوانده است خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایرنا، یک واحد صنفی آرایشگاه مردانه به دلیل اصلا
ح موی سر زنان در شهرستان دماوند پلمب شد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند گفت: این واحد آرایشگاه مردانه به‌ علت فعالیت غیرقانونی و خارج از شرع و عرف پلمب شد و جهت سیر مراحل قانونی و برخورد با آن تشکیل پرونده صورت گرفت.
رضا میرزاکریمی اظهار داشت: طی گزارشاتی مبنی ‌بر اینکه یک آرایشگاه مردانه در دماوند اقدام به اصلاح موی سر دختران جوان و بانوان می‌کند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از انجام بررسی‌ها و صحت این موضوع به محل مورد نظر مراجعه کردیم و مشاهده شد که متصدی آرایشگاه مردانه در حال اصلاح موی یک خانم جوان است.

0 نظرات: