خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

افشاگری اكبريان نماینده كرج در مجلس:

زوار خارجی هنوز در شهر قم رفت و آمد دارند!
🔹اگر روز اول قم را قرنطینه می‌کردیم بیماری شیوع پیدا نمی کرد
🔹ما دومین کشوری بودیم که بعد از چین کرونایی شد، با این روند آخرین کشوری خواهیم بود که با ای

ن بیماری خداحافظی کنیم.

0 نظرات: