خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

اولین محاکمه شکنجه‌گران رژيم بشار اسد در آلمان آغاز می‌شود..

اولین محاکمه شکنجه‌گران رژيم بشار اسد امروز در آلمان آغاز می‌شود

نخستین

محاکمه متهمین سازمان‌های امنیتی  بشار اسد برای جنایات علیه بشریت از جمله شکنجه و تجاوز جنسی از امروز در آلمان آغاز می‌شود. کمپین‌های طرفدار حقوق بشر این اقدام را اولین گام به سوی دادخواهی مردم سوریه می‌دانند

0 نظرات: