خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

احترام نظامی مقام ارشد ارتش به یک پرستار

این روزها که کشور با بیماری کرونا دست به گریبان است عکس‌ها و فیلم‌های زیادی در
فضای مجازی دست به دست می‌شود مانند این عکس احترام نظامی فرمانده ارشد نیروی زمینی ارتش به پرستار بخش بیماران کرونایی بیمارستان تربت حیدریه.

0 نظرات: