خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

روحانی: اماکن مذهبی با وضعیت سفید بازگشایی می شود.

رئیس جمهوری ایران امروز اعلام کرد وضعیت بیماری در این کشور به سه دسته سفید، زرد و قرمز تقسیم می شود و بر اساس اعلام وزارت بهداشت در مناطقی که وضعیت سفید است اماکن مذهبی بازگش
ایی می شود.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد کشوری مقابله با ویروس کرونا گفت: کشور بر اساس شیوع بیماری به سه قسمت سفید، زرد و قرمز تقسیم می شود. هر کجا که سفید شد، با پروتکل های بهداشتی اماکن مذهبی باز می شود.
رئیس‌جمهوری ایران با بیان اینکه تعداد مناطق سفید در این کشور اکنون بالای صد شهر است، اظهار کرد: بعد از اعلام اسامی این شهرها آنها می‌توانند مساجد خود را با رعایت پروتکل ها باز کنند و نماز جمعه در این شهرها با رعایت مسائل مربوطه برگزار شود. 
وی همچنین درباره اجباری شدن استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی گفت: وزارت کشور اعلام خواهد کرد از چه روزی استفاده از ماسک برای سوار شدن به مترو و اتوبوس ضروری می شود. وزارت صنعت معدن تجارت هم باید تلاش کند تولید ماسک را بیشتر کند. 18 میلیون ماسک خارجی هم وارد بازار خواهد شد. 
روحانی درباره امکان افزایش تعداد مبتلایان نیز توضیح داد: برای ما مهم است که تعداد مبتلا در روز چقدر باشد، اگر بر تعداد مبتلایان اضافه شود به دلیل پیشتازی بخش بهداشت است که رفته و فرد را شناسایی کرده است؛ بنابراین اگر از طریق تست مبتلا را کشف کنیم جای ناراحتی و نگرانی نیست اما اگر خدای ناکرده اضافه شدن تعداد مبتلا بدلیل عدم رعایت اصول بهداشتی باشد، باید نگران باشیم و با آن مقابله نماییم.

0 نظرات: