خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

ترور فرمانده ارشد حزب الله لبنان

علی محمد یونس، حزب الله لبنان ساعاتی پیش در جنوب لبنان توسط افراد ناشناس ترور و شد. هنوز از چگونگی ترور این فرمانده ارشد اطلاعات زیادی در دست نیست اما بنا بر گفته های غیر رسمی وی مسئولیت تعقیب و شناسایی نفوذی ها را برعهده داشت است

0 نظرات: