خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

تیراندازی مستقیم به پرستاران + فیلم

تیراندازی مستقیم به پرستاران بیمارستان Bongani Regional که بخاطر کمبود امکانات دست به اعتراض زدن.
ویدئوهای دیگه هم از آفریقا اومده که نشون میده،اوضاع قابل کنترل نیست.
اگه داروی کرونا زودتر ساخته نشه، خدا به همه رحم کنه.

0 نظرات: