خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

صدور حکم حبس و جزای نقدی برای محمود صادقی

دادگاه برای محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس چندماه حبس و جزای نقدی صادر کرد.
به گ
زارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، دادگاه برای محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی چند ماه حبس و جزای نقدی در نظر گرفت.
این حکم به دنبال شکایت آیت الله صادق آملی لاریجانی از وی صادر شده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی برای این حکم درخواست تجدید نظر داده است.

0 نظرات: