خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

سقوط نفت آمریکا به ۵ دلار!!!!!!!! ‏

سقوط نفت آمریکا به ۵ دلار!!!!!!!! ‏
احتمال تعطیلی زودهنگام بازار نیویورک برای جلوگیری از یک فاجعه‌ی تمام عیار وجود دارد. ‏

0 نظرات: