خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

خودپردازی که به جای پول، برنج می‌دهد!

در ابتکاری جالب پس از شیوع کرونا، در برخی شهر‌های بزرگ ویتنام دستگاه‌‌های خودپردازی نصب شده است که به جای پول، برنج می‌دهند.
▫️این دستگاه برای کسانی ابداع شده است که به سبب محدودیت‌های اعمال شده در کشور برای مقابله با شیوع کرونا، شغل و منبع درآمد خود را از دست دادند.

0 نظرات: