خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

حمله با چاقو به یک زن 70 ساله در کفر سابا، اسرائیل+عکس

فرد ضارب کشته شده است. وضعیت خانم مصدوم شده وخیم گزارش شده است

0 نظرات: