خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

ناصر شعبانی از فرماندهان سپاه پاسداران به علت بیماری کرونا درگذشت

سردار ناصر شعبانی از فرماندهان سپاه پاسداران و ازیادگاران ۸سال دفاع مقدس به علت ابتلا به بیماری کرونا درگذشت

0 نظرات: