خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

موارد فوتی مصرف الکل در کشور به تفکیک استان:

موارد فوتی مصرف الکل در کشور به تفکیک استان:
🔹خوزستان: ۵۰
🔹البرز:۱۵
🔹مازندران: ۱۲
🔹فارس:۹
🔹کردستان:۶
🔹سیستان‌و‌بلوچستان:۵
🔹همدان:۴
🔹اردبیل:۳
🔹مرکزی:۲

موارد مسمومیت بر اثر مصرف الکل در کشور به تفکیک استان:
🔹خوزستان:۵۰۰
فارس:۱۰۳
اردبیل:۴۰
خراسان رضوی:۳

0 نظرات: