خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

ابتلای حسن روحانی به کرونا تایید شد..

پس از آخرین مصاحبه #رئیس‌جمهور در کاخ ریاست جمهوری و تست دوم "کرونا ویروس" پزشکان تیم ریاست جمهوری ، ابتلای حسن روحانی را تایید کردند و قرنطینه خانگی روحانی در دستور کار قرار گرفت


▫️در محافل سیاسی صحبت بر سر ترور بیولوژیک رئیس جمهور است اما اینکه شدت حمله و میزان ابتلا روحانی چه میزان هست در هاله ابهام است

منابع غیر رسمی

0 نظرات: