خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

رقابت کرونایی نفس‌گیر ایران، ایتالیا و کره‌جنوبی برای رسیدن به چین

براساس آمارهای موجود چین کماکان با فاصله زیاد در صدر جدول کشورهای درگیر کرونا ایستاده و بیشترین تعداد مبتلا، بیشترین قربانی و بیشترین شفایافته را نیز در اختیار دارد، اما سه کشور ایران، ایتالیا و کره‌جنوبی با سرعت قابل توجهی در حال نزدیک شدن به چین هستند و رقابت تنگاتنگی میان این کشورها برای ایستادن در جایگاه دوم این فهرست وجود دارد.
آمار ارائه شده در وبگاه wo
rldometers نشان می‌دهد که براساس آمار رسمی کشورها، 111 هزار و 948 نفر در جهان دچار ویروس کرونا هستند. 3 هزار و 893 نیز بر اثر این ویروس جان باخته و 62 هزار و 722 نفر نیز از این بیماری شفا یافته‌اند.
بر همین اساس در تاریخ 9 مارس 2020 چین 80 هزار و 739 مبتلا به کرونا دارد. 3 هزار و 120 چینی نیز جان باخته و 58 هزار و 742 نفر نیز شفا یافته‌اند.
کره‌جنوبی که در حال حاضر در رده دوم جدول ایستاده 7 هزار 478 مبتلا، 53 قربانی، و 7 هزار 259 شفا یافته دارد.
ایتالیا و ایران در رده‌های بعدی ایستاده‌اند. ایتالیا 7375 مبتلا و ایران 7161 مبتلا دارد. 366 قربانی سهم ایتالیا و 237 قربانی نیز سهم ایران است. در ایتالیا تنها 622 نفر و در ایران 2 هزار 394 نفر شفا یافته‌اند.
سرعت مرگ و میر در ایران و ایتالیا نشان می‌دهد که یکی از این دو کشور به زودی کره‌جنوبی را از نظر مجموع آمار کنار زده و در جای دوم خواهد ایستاد. در حال حاضر نیز از نظر تعداد قربانیان ایتالیا در رده دوم، ایران رده سوم و کره‌جنوبی در رده چهارم ایستاده‌اند.

0 نظرات: