خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

حمله وحشیانه با چاقو و قمه به قهرمان اسکی ایران

قهرمان اسکی رشته اسنوبورد در منطقه شمشک تهران مورد حمله ۶ نفر با قمه قرار گرفت و به شدت زخمی شد.
به گزارش همشهری آنلاین، ساعت یک ب
امداد چهارشنبه پوریا کیاشمشکی که قهرمان اسکی در رشته اسنوبورد است، همراه دوستانش در منطقه شمشک پایین بودند که ناگهان خودروی پاترول مشکی رنگ از خودروی آنها سبقت گرفت و سپس جلوی راهشان را بست.
پوریا و سه تن از دوستانش شوکه شده بودند که ناگهان ۶ جوان با در دست داشتن قمه و چاقو از خودروی پاترول مشکی پیاده شدند و به سمت پوریا و ۳ تن از دوستانش که داخل خودرویشان بودند، حمله کردند. ۳ جوان قمه به دست در ابتدا به سراغ پوریا رفتند و با ضربات چاقو و قمه او را به شدت زخمی کردند و در حالی که دوستان پوریا با ۳ جوان دیگر درگیر بودند، ناگهان پوریا که از ناحیه سر، کمر و دست به شدت زخمی شده بود، روی زمین افتاد.
پوریا غرق خون روی زمین بود که ۶ جوان قمه به دست سوار بر خودرو پا به فرار گذاشتند و پوریا به کمک دوستانش به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل شد که با توجه به وخیم بودن محل زخم ها و شدت خونریزی، وی با آمبولانس به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد. ماموران با حضور در کلانتری از حمله شش جوان چاقو به دست مطلع شدند و پوریا و دوستانش همگی اعلام کردند که مردان شرور همگی مست بودند و هیچ شناختی از آنها نداشتند.
وریا ۲۹ ساله، فوق لیسانس مدیریت ورزشی و مربی ۳ رشته ورزشی دوچرخه سواری، دو و میدانی و اسکی اسنوبورد در حالی که روی تخت بیمارستان شهدای تجریش تحت نظر پزشکان قرار داشت، گفت: همراه دوستانم سوار بر خودرو بودیم و قصد داشتم دوستانم را به خانه شان برسانم و بعد به خانه بازگردم تا صبح به پیست اسکی دربندسر بروم که ناگهان خودروی پاترول با سرعت از کنار ما عبور کرد و نزدیک بود با هم تصادف کنیم. وی افزود: خودروی پاترول پس از عبور از ما جلوی راهمان را گرفت و ۶ مرد با قمه و چاقو به جان ما افتادند که ۳ نفر از آنها با قمه به کمر، دست و سرم ضرباتی زدند و سپس با مشت و لگد مرا نیمه بیهوش روی زمین انداختند.
قهرمان اسکی اسنوبورد ادامه داد: ریه ام پاره و تاندون اصلی دستم قطع شد. پزشکان می گویند احتمال دارد پس از یک سال درمان بتوانم دستم را به راحتی تکان بدهم. روی سرم نیز جای ضربات چاقویشان وجود دارد. تا بهتر شدن ریه ام باید در بیمارستان بمانم.

0 نظرات: