خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

یکی دیگر از لیس‌زنندگان هم بازداشت شد.

یکی دیگر از لیس‌زنندگان هم بازداشت شد/ بازداشت فرد مرتکب اقدام غیر متعارف در حرم حضرت معصومه

0 نظرات: