خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

نقض برجام؛ آژانس اتمی: خطر ایجاد بحران تازه

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان اینكه رژیم ایران اطلاعات درخواستی این آژانس را ارائه نمی دهد، تأكید كرد كه تهران در صورت عدم همکاری با آژانس، خطر تحریک بحران را بر عهده می گیرد.
وی گفت: ما از رژیم ایران اطلاعات خاص و
دسترسی به دو مرکز اتمی را درخواست کردیم، اما آنها اطلاعات درخواستی را به ما ندادند.. ما اصرار داشتیم و علیرغم تمام تلاش های ما نتوانستیم (اطلاعات ) را دریافت کنیم ، بنابراین چنین اقدامی به این معنی است که رژیم ایران توانایی آژانس را برای انجام کار خود محدود می کند.
گروسی خاطرنشان كرد: من صمیمانه امیدوارم كه رژیم ایران به ما گوش دهد، و همچنین صدای جامعه بین الملل در هیئت مدیره (آژانس بین المللی انرژی اتمی) را در نظر بگیرد و باید بداند كه همکاری با ما به نفع خود این کشور است.
این گزارش اولین گزارش آژانس پس از دوری گزیدن جمهوری اسلامی از تعهدات برجامی خود است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته که رژیم ایران بر سرعت دور شدن از تعهدات برجامی خود افزوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که در اختیار رویترز قرار داده گفته است که رژیم ایران در حال حاضر ۱۰۲۰ کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده دارد که در مقایسه با ذخایر آنها در نوامبر سال گذشته میلادی تقریبا سه برابر شده است.
از سوی دیگر رئیس جمهوری فرانسه از رژیم ایران خواست فوری و بدون تاخیر به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.

0 نظرات: