خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

بیش از۱/۳میلیون مردم تهران براثر وبا مردند .

روایت یک شاهد عینی از ایران «وَبازده» در۱۶۳سال پیش:

مردم به توصیه‌ها گوش نمیدهند، آب جوی را می‌نوشند می‌گفتند مرض ازطرف خدا می‌آید، اگر خواست می میریم یا زنده می مانیم مردم چنان می مردند که گویی برگ از درخت می‌ریزد.

بیش از۱/۳میلیون سکنه تهران براثر وبا مردند .

0 نظرات: