خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

گرجستان مرز هوایی با ایران را بست.

 گرجستان مرز هوایی با ایران را بست

جلوگیری از پرواز امرو

ز تهران - تفلیس

▫️مسافران ساعت 16:30 امروز پرواز شماره  2272 هواپیمایی قشم ایر از تهران به مقصد تفلیس،  پس از سوار شدن، از هواپیما پیاده شدند واز پرواز آنان جلوگیری شد.

▫️این تصمیم جدید دولت گرجستان ، جهت مقابله با ورود کرونا ویروس به این کشور گرفته شده است

0 نظرات: