خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

عربستان به ظریف ویزا نداد؛ واکنش رژیم ایران

عربستان به وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای نشست سازمان همکاری اسلامی در شهر جده ویزا نداد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در توضیح جلوگیری عربستان از حضور ظریف در نشست سازمان همکاری اسلامی گفت: دولت عربستان سعودی – که میزبانی دبیرخانه سازمان در جده را بعهده دارد – با نقض تعهدات صریح دولت میزبان این سازمان بین المللی و اصول بدیهی مصرح در روش کار این سازمان‌ها از جمله ضرورت تضمین مشارکت آزاد و بدون محدودیت دولت‌های عضو در کلیه فعالیت‌های سازمان، تا آخرین ساعات پیش از برگزاری این نشست از اعطای روادید به هیأت جمهوری اسلامی خودداری کرده است.
این سخنگو با اشاره به سوء استفاده عربستان از میزبانی مقر سازمان به منظور کارشکنی در ادامه روند فعالیت‌های آن، از جمله از طریق ایجاد محدودیت در مشارکت آزادانه دولت‌های عضو در نشست‌های سازمان در جده به ویژه در موضوع مهمی مانند فلسطین، اعلام کرد شایستگی عربستان برای ادامه میزبانی مقر سازمان همکاری اسلامی مورد تردید جدی قرار گرفته است.

0 نظرات: