خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

طالب عباس الساعدی، فرمانده تیپ کربلا از واحدهای حشد الشعبی به قتل رسید.

طالب عباس الساعدی، فرمانده تیپ کربلا از واحدهای حشد الشعبی عراق، توسط افرادی نا
شناس در بغداد به قتل رسید.

0 نظرات: