خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

ماجرای مرغ های معتاد به تریاک چیست؟

چند روز پیش خبری از مصرف تریاک در مرغداری ها برای کنترل بیماری از سوی یکی از تشکل های بخش خصوصی عنوان شد. مصرف تریاک در مرغداری ها تازگی ندارد و در سال ها گذشته نیز درباره آن سخن به میان آمده بود. موضوعی که رئیس سازمان دامپزشکی کشور ضمن رد نکردن آن، این امر را اشتباه مدیریتی خواند که موجب مزمن شدن بیماری در مرغ ها می شود.
چند روز پیش مدیرعامل یکی از تشکل های بخش خصوصی مدعی شد که برخی از مرغداران به دلیل اطلاعات پایین تریاک را در آب حل می کنند و به مرغ ها می خورانند تا بیماری آن ها از بین برود. تریاک یکی از آرامبخش
هاست و اگر چه بیماری طیور را از بین نمی برد، اما بدن مرغ را در برابر بیماری ها مقاوم می کند و همین موضوع باعث می شود مرغ دوره ۴۵ روزه نگهداری در مرغداری تا زمان کشتار را بگذراند.
علی رضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور،  ضمن رد نکردن این موضوع، آن را اشتباه مدیریتی خواند.
وی گفت: اگر کسی این کار را بکند اشتباه مدیریتی انجام داده چراکه استفاده از تریاک جز اینکه بیماری را مزمن می کند نتیجه دیگری ندارد.
رفیعی پور با تاکید به اینکه خوراندن تریاک به مرغ وقت دادن به بیماری است، افزود: بهتر است به جای استفاده از این چنین موادی، از طریق مصرف داروها و پروبیوتیک به سمت درمان طیور برویم.
وی گفت: امیدوارم افرادی که این کار را می کنند دست بردارند، چون این ماده فقط به مزمن شدن بیماری، افزایش زمان درمان بیماری، افزایش چرک و زیاد شدن عفونت کمک می کند و مرگ پرنده و دام را به دنبال دارد.
رفیعی پور تاکید کرد که تا امروز هیچ گزارش رسمی به سازمان دامپزشکی از مصرف تریاک در مرغداری ها نرسیده است.
بیماری آنفلوآنزای پرندگان بالای ۹۸ درصد تحت کنترل
رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره میزان احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان با آغاز فصل سرد، اظهار کرد: با توجه به اینکه ما سال گذشته تجربه خوبی برای کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان داشته ایم، همان تجربه را در سال ۹۸ تکرار خواهیم کرد.

0 نظرات: