خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

مرگ دو نفر در نتیجه تیراندازی در یک کنیسه یهودی در آلمان

به نقل از اطلاعیه پلیس آلمان، امروز 10 اکتبر در نتیجه تیراندازی در کنیسه ای در آلمان دو نفر ک
شته و تعدادی مجروح شدند. 
این تیراندازی در شهر هاله آلمان رخ داده است. 
این حادثه در نزدیکی یک قبرستان یهودی رخ داده است. به نوشته روزنامه بیلد ، فرد مهاجم از مسلسل به سوی افراد شلیک کرده و همچنین نارنجک دستی را به سمت قبرستان یهودی انداخته است. پلیس آلمان در حال جستجوی مهاجم است.
مهاجمان حداقل دو نفر بودند که به سمت قبرستان یهودی ها در شهر هاله آلمان شلیک کردند و آنها با اتومبیل از صحنه جنایت گریختند.
پلیس آلمان گزارش داد که اولین مهاجم پس از شلیک در هاله  بازداشت شده است، پلیس از شهروندان خواست تا هوشیار باشند

0 نظرات: