خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

سعد الحریری : در پاسخ به خواسته ملت لبنان از سمت خود استعفا می‌کنم

سعد الحریری نخست وزیر لبنان بعد از ظهر روز سه شنبه 29 اکتبر طی سخنانی کوتاه از استعفای خود از سمت نخست وزیری خبر داد.
الحریری گفت: «از اغاز اعتراضات تاکنون تلا
ش کردم تا راه حلی برای خروج از این بحران و پاسخ به خواسته‌های تظاهرکنندگان پیدا کنیم اما متاسفانه نتوانستیم راه حلی پیدا کنیم به همین دلیل من به این نتیجه رسیدم که به بن بست رسیدیم».
او افزود: « من به سوی کاخ بعبدا خواهم رفت تا استعفای خود را به طور رسمی تقدیم رئیس جمهوری میشل عون کنم».
الحریری اظهار داشت:«ارزش میهن و عزت لبنان بالاتر از هر پست و مقامی است. پست‌ها و سمت‌ها می‌روند و می‌آیند اما حفظ کشور و نجات آن بالاتر از هر پست و مقامی است».
او تاکید کرد که استعفای من در پاسخ به ندای ملت در اعتراضات اخیر است که خواستار استعفای همه مسئولان شدند.
سخنرانی الحریری بسیار مختصر و به مدت یک دقیقه و نیم بود او به بحران اقتصادی و سیاسی کشور اشاره کرد و در آخرین جمله گفت خداوند لبنان را حفظ کند.
پس از استعفای الحریری معترضان در خیابان ها به شادی پرداختند و خواستار استعفای میشل عون نیز شد.
الحریری گفت، استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری و ملت لبنان می‌کنم .
کارشناسان لبنانی در مصاجبه با تلویزیون العربیه استعفای الحریری را گامی مثبت و یک پیروزی برای معترضان تلقی کردند.
آنها همچنین گفتند که رئیس جمهوری لبنان از نظر قانون اساسی حق ندارد که استعفای نخست وزیر را نپذیریرد .
خبر تکمیل خواهد شد ....

0 نظرات: