خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

هشدار آلمان درباره بحران پناهجویان در اروپا

وزیر کشور آلمان درباره بحران جدید پناهجویان در اروپا هشدار داد
هورست زهوفر به نشریه بیلد آم زونتاگ گفت: اروپا ممکن است با یک بحران جدید پناهجویان حتی بزرگتر از سال ۲۰۱۵ مواجه شود.
در سال ۲۰۱۵ سیل آوارگان از کشور‌های درگیر جنگ نظیر سوریه وافغانستان روانه اروپا شدند و آلمان مجبور شد حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار آواره را بپذیرد.
وزیر کشور آلمان که به یونان سفر کرده بود افزود: اگر اروپا برای حل بحران آوارگان راه حلی پیدا نکند، ما کنترل خود را از دست خواهیم داد.

0 نظرات: