خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

دختر15ساله از ترس برادر،خودش را از طبقه چهارم پرت کرد/

صبح پنجشنبه 11 مهر مأموران کلانتری 118 ستارخان در جریان سقوط مرگبار دختری 15 ساله از طبقه چهارم خانه اش قرار گرفتند.
بررسی ها نشان می داد این دختر که کوهنورد نیز بوده دقایقی قبل از این حادثه همراه پسر جوانی در حال ق
دم زدن بوده که برادر 19 ساله اش آنها را در خیابان می بیند. دختر نوجوان از ترس برادرش به خانه فرار کرد و به پشت بام رفت و خودش را به پایین پرت کرد. در ادامه تحقیقات مشخص شد که پدر و مادر دختر نوجوان باهم اختلاف داشته و مدتی بود که او و برادرش به همراه مادر جدا از پدرشان زندگی می کردند.
بازپرس غلامی از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و تحقیق از شاهدان را صادر کرد.

0 نظرات: