خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

دستور آتش به اختیار به همه فرماندهان منطقه‌ ای

مشاور وزیر پیشین دفاع جمهوری اسلامی در باره تهدیدهای دیروز سرکرده سپاه پاسداران گفته: ...آمریکا و کشور‌های عربی می‌دانند که حرف ما جدی است، عمل هم می‌کنیم. جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد. هم تجهیزات و نیروهایش آماده است، هم دستور العمل آن را دارد. دستور آتش به اختیار به همه فرماندهان منطقه‌ای صادر شده است....
این فرد ک
ه با نام "امیر موسوی" و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک معرفی شده، گفته است: ....جمهوری اسلامی محور مهمی در دنیا تشکیل داده که مختص منطقه هم نیست. این محور آمریکا را مستاصل کرده است. جمهوری اسلامی هم رژیم صهیونیستی را از هر جهت محاصره کرده و هم اینکه به منافع آمریکا در دنیا دسترسی دارد....
همزمان وزیر خارجه ملاها هم گفت: اگر جنگی در منطقه رخ دهد، مطمئن نیستم بتوانیم جلوی آن را بگیریم، آغازگر جنگ، پایان دهنده‌‌اش نخواهد بود.
اشاره ظریف به تهدیدهای اخیر سرکردگان سپاه پاسداران است که گفته اند اگر جمهوری اسلامی مورد حمله نظامی قرار گیرد، سراسر خاورمیانه را به آتش خواهند کشید.
سرکرده سپاه پاسداران روز گذشته گفته بود: ما امروز جنگ‌های تدارکاتی خود را انجام داده ایم و محیای هر سناریویی هستیم پس ما وقتی از درون اشتباهات دشمن و نبرد با آنان بزرگ شده ایم، از تکرار آن در هراس نیستیم.
به گزارش ایسنا، پاسدار حسین سلامی گفت: آمادگی ما برای پاسخ به هر تجاوزی قطعی است. حال هرکس می‌خواهد سرزمین اش میدان اصلی جنگ شود بسم الله. نقطه امنی باقی نمی‌گذاریم پس مراقب باشید و اشتباه نکنید. ما تا آخر ادامه می‌دهیم و تجاوز محدود، محدود باقی نمی‌ماند.
رادیو پیام اسرائیل امروز در بخش "تفسیر سیاسی هفته" از جمله اعلام کرد: ماجراجویان سپاه پاسداران و مشاوران نظامی خامنه ای، در محاسبات جنگی و ارزیابی امور دیپلماسی جهانی و موقعیت استراتژیک سخت اشتباه می کنند و نتیجه، ممکن است تکرار فاجعه جنگ هشت ساله با عراق باشد.
این منبع افزود: ولی این بار، پیامد آن، ممکن است برافتادن حکومت ملایان باشد که از هیچ پایگاه مردمی در ایران برخوردار نیست. یک حمله ناگهانی ارتش آمریکا به پایگاه ها و مراکز استقرار سپاه پاسداران در سراسر ایران، ممکن است موجب فروپاشی این نیرو شود و بزرگترین فرصت را برای مردم ایران به وجود آورد که این حکومت را براندازد.

0 نظرات: